Samo tekst

a workshop by Maria Karagianni (Genderchangers)

Uvod u ‘command line’, interakcija sa kompjuterom kroz isključivo tekstualne komande

“Samo Tekst” radionica će uvesti učesnice u veÅ¡tinu interakcije sa kompjuterskim operativnim sistemom putem teksta (command line). U Windows terminologiji, ovo se odnosi na DOS “box”, dok se pod Linuxom ili Mac OSX-om koristi Terminal, preko koga se Å¡alju komande sistemu. Å to bolje upoznate ovo okruženje, viÅ¡e ćete kontrole imati nad svojim kompjuterom.

—————————————————————————————————————————

slike sa radionice
13. 06. 2011.


Written by selena on travnja 25th, 2011

Tagged with , ,