Solar

radionicu vodi Selena Savić

Radionica je zamišljena kao mesto za eksperiment sa izradom solarnih ćelija. Napravićemo DIY ćlije, koristeći različite materijale kao što su bakar, polomljeni ekrani i stari tranzistori. Testiraćemo snagu ovih ćelija i pokušati da ih upotrebimo za napajanje jednostavnih uređaja, koje potom možemo ostaviti u javnom prostoru.

—————————————————————————————————————————

slike sa radionice
13. 06. 2011.

korak po korak:

isrtavanje linija tečnim srebrom, [foto elektroda] (da bi povrsina bila vise provodna)

pokrivanje površine TiO2 – titanium dioksid [polu-provodni prijemnik elektrona]

pripremanje boje (maline i dudinje)

pokrivanje jedne strane ćelije bojom

pokrivanje druge strane karbonom [katalizator]

zatvaranje ćelija silikonom, pošto smo dodali nekoliko kapi betadina izmedju dva sloja [elektrolit]

na ulici:


selena posted this post on travnja 25th, 2011

Tagged with ,