Samo tekst

a workshop by Maria Karagianni (Genderchangers)

Uvod u ‘command line’, interakcija sa kompjuterom kroz isključivo tekstualne komande

“Samo Tekst” radionica će uvesti učesnice u veštinu interakcije sa kompjuterskim operativnim sistemom putem teksta (command line). U Windows terminologiji, ovo se odnosi na DOS “box”, dok se pod Linuxom ili Mac OSX-om koristi Terminal, preko koga se šalju komande sistemu. Što bolje upoznate ovo okruženje, više ćete kontrole imati nad svojim kompjuterom.

—————————————————————————————————————————

slike sa radionice
13. 06. 2011.


selena posted this post on travnja 25th, 2011

Tagged with , ,